Hårmineralanalys

Om Hårmineralanalys: 

Hårmineralanalys, eller håranalys, är ett verktyg för att mäta mineralstatus och andra viktiga näringsämnen, vissa toxiska ämnen, förhållandet mellan vissa näringsämnen och toxiska ämnen samt klarlägga metabolisk typ.


Vitaminer, mineraler, aminosyror och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att bli sjuka.


Dessutom utsätts den moderna människan dagligen för gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter. Din kropp behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra dem ut ur kroppen.


Mineralkoncentrationer som återfinns i håret representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för näringsmässiga och epidemiologiska studier. Hårmineralanalys visar även graden av mineralretention i kroppen.


Hur det går till: Först tas ett prov av ditt hår. Håret ska komma från flera ställen i hårbottnen och i bakre delen av huvudet.  Den totala mängden som fordras är ca 1 msk. Därefter skickar vi provet till  laboratoriet på Trace Elements och efter 2-4 veckor får vi tillbaka ett svar med exempelvis förekomsten av olika mineraler, deras inbördes förhållande och tungmetaller.