Torrblodanalys

Om TorrblodsAnalys:

Torrblodsanalys är blod som fått torka eller koagulera – OST, dvs oxidativ stress test, ett sätt att mäta fria radikaler. Det torkade blodet analyseras under mikroskop. Torrblod är ett sätt att utvärdera stress, toxiner/toxisk belastning, gifter, tungmetaller, hormoner, intoleranser. Det är ett sätt att utvärdera förbättringar eller förändringar av hälsotillstånd, en utvärdering av läkningsprocessen.